EspañolCatalà

Procés del tall per aigua

Tall assistit per ordinador, especificant les mesures de la peça, el gruix i el tipus de material.


corte por agua acero 100mm

corte por agua aluminio 20 mm

corte por agua hierro 50 mm

corte por agua aluminio 35 mm 2


La primera fase del procés té lloc en el moment en que la comanda entra en oficina tècnica, juntament amb el pla del disseny de la peça que conté les mesures de l’objecte, el gruix i el tipus de material a tallar. Un cop revisat el pla, aquest es vincula amb el programa particular de la màquina de tall per raig d’aigua. El pas següent és dirigir-se directament a la màquina, i programar el tall afegint determinades dades com la duresa o característiques del material. Des un filtre que oscil·la entre 1,2 mm i 1,5 mm de diàmetre, surt un potent raig d’aigua a pressió, que barrejat amb un abrasiu és capaç de tallar qualsevol tipus de material.

És aportada per un sistema d’una bomba dotada amb un intensificador d’ultrapressió que fan que aquesta pugui arribar fins a 4000 bars de pressió. Depenent de l’objecte de treball, hi ha l’opció de treballar a menys pressió, sobre uns 2000 bars, o fins i tot treballar sense l’abrasiu, però això s’utilitza en materials de poca duresa que no necessiten de l’abrasiu per ser tallades, o per tal de treballar peces que per exemple, no vulguin ser tallades, sinó únicament marcades.

 

Dependrà de factors com la pressió de la bomba i la capacitat de l’intensificador, diàmetre de la tovera, quantitat i qualitat d’abrasiu i del gruix de la peça. La pressió permet que el líquid surti per l’orifici a una velocitat de 1000 metres per segon. El tall pot anar des de minuts a hores.

A l’aigua a més se li afegeix un abrasiu, ja que un simple raig d’aigua no seria capaç de desenvolupar talls com els actuals en els materials més durs. Una barreja d’argiles i vidres dota el sistema d’un augment de possibilitats de tall infinit.

 

Des de 5 mm, que és quan començaria a ser rendible usar aquest mètode, fins gruixos de 200 mm en qualsevol material, arribant fins i tot als 400 mm usant això si, en aplicacions especials. Això va en funció del tipus de material, podent-se donar el cas que amb un doll a 4000 bars i amb abrasiu, es pot tallar fàcilment suro de dos metres de gruix.

 

Aquest raig d’aigua pot tallar tot tipus de materials, des metàl·lics fins plàstics, fins i tot s’utilitza per a preparació de superfícies com neteges de vaixells, pintura automobilística o indústria aeroespacial. És un procés en el qual la generació de partícules contaminants és mínima, no aporta oxidació superficial i la generació d’encenall no és un problema en aquest cas.

 

La màquina està dotada d’una bassa, sobre la qual es projecta el raig d’aigua, i la qual subjecta les peces mitjançant una reixa que manté el material a la superfície de treball, però que permet que la barreja d’aigua i el material eliminat es dipositi dins de la mateixa, evitant així que el líquid projectat caigui fora de la zona de tall, i fins i tot que esquitxi, podent reciclar l’abrasiu per ser reutilitzat de nou. Com a característica del procés cal destacar a més, que el procés de tall no afecta els materials perquè no els endureix ni deforma, d’aquesta manera és un mètode que en diversos casos pot ser més útil que el làser o el plasma quan els treballs sigui imprescindible un bon acabat. A l’hora de realitzar el tall, es té en compte la distribució del material per tal d’optimitzar el mateix i, d’altra, valorar el material de què es disposa (en existències), ja sigui restes d’altres mecanitzats o material per utilitzar , tractant sempre d’aprofitar les existències per tal de no acumular restes d’uns i altres treballs, reduint d’aquesta manera costos i rendibilitzant el material. Una correcta ubicació de les diferents peces permetrà, en el cas de màquines amb múltiples capçals de tall, treballar en paral·lel i agilitar d’aquesta manera el procés de tall podent treballar amb diferents encàrrecs de forma simultània. A partir d’aquest moment en el qual ja hem ubicat el brut a tallar adequadament es procedeix al tall de la peça, en la qual la màquina pren el comandament de l’operació. Hi ha la possibilitat d’haver d’interrompre el procés per tal de reajustar la peça, o de comprovar si tot va correcte, però si no hi ha cap problema, des que la màquina inicia el tall fins al final, és un procés continu que acaba amb un acabat excel·lent de la peça a mecanitzar.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.